SUYUN ÖNEMİ

Medeniyetin ve hayatın temeli olan su, dünyada ki her canlı için en temel ihtiyaçtır. İnsan bedeninin % 60’ı sudan oluşmaktadır

ve bir insan susuzluğa 3 veya 5 gün dayanabilir. Temiz içme suyuna ulaşmakta büyük sorun yaşayan kardeşlerimiz için Afrika ve Asya’da ki 

bir çok ülke de su kuyuları ve şadırvan hayratları yaparak medeniyeti ve suyun bereketini kardeşlerimize ulaştırıyoruz.

YAPTIĞIMIZ SU KUYULARI

Temiz içme suyuna ulaşamayan kardeşlerimiz için 2017’den günümüze kadar hayırseverlerin vesilesiyle, toplamda 150 adet su kuyusu ve 10 adet şadırvan açmış bulunmaktayız. 

HADİSLERDE SU KUYUSU AÇMANIN ÖNEMİ

Sa’d b. Ubâde’nin annesi vefat etmişti ve Rasûlullah (S.A.V)’a gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! Annem öldü onun adına sadaka verebilir miyim?” diye sordu. 

Rasûlullah (S.A.V) da: “Evet” buyurdu.  Sa’d: “Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?” diye sorunca, 

Rasûlullah (S.A.V): “İnsan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir” buyurdu. (Nesai, İbn Mace) Bunun üzerine Sa’d, Medine’de bir çeşme yaptırmış, o çeşme uzun süre insanlara hizmet etmiştir. (İbn Hanbel, Müsned)

Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir.” (Ebû Dâvûd, Tirmizi)

Mümin kişiye öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam edecek işlerin sayıldığı bir rivayette, “Kanal açarak su getirmesi” de zikredilmektedir. (İbn Mâce)