Yetim Allah’ın rahmetinin tecelli ettiği yerdir. İşinin iyi gitmesini isteyen, kalbinde huzur bulmak isteyen,

Allah’ın rızasını kazanmak isteyen yetimle ilgilensin. Yetimi doyurmak, yetimle ilgilenmek bir tür cihattır, 

infakın en güzel çeşitlerinden birisidir. Kur’an-ı Kerim ve hadisi şerifler yetimi âdeta cennetin vizesi olarak gösteriyor. Bunun anlam ve önemine binaen,

”BİR YETİME KEFİL OL” sloganıyla Yurtiçi’nde ve Yurtdışı’nda bir yetim kardeşimize sponsor olup aylık ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olabilirsiniz.

YETİM KİME DENİR ?

– Sözlükte “yalnız olmak, tek başına kalmak” anlamındaki yütm kökünden türeyen yetîm kelimesi çeşitli nesnelerin tekliğini ifade eder. 

babası ölmüş çocuğa da yetim (çoğulu eytâm, yetâmâ) adı verilir. “Yütm”ün asıl mânasının bir çocuğun babasını kaybetmesi olduğu 

ve tek başına kalma mânasının buradan geldiği şeklinde ikinci bir görüş de vardır. (Lisânü’l-ʿArab, “ytm”.)

HADİSLERDE YETİMLERİN ÖNEMİ

– “bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız.”* (Müslim, Zühd 42.)

“Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır”. (Ahmed ibni Hanbel, Müsned, V, 250.)

“Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teala onu mutlaka cennete koyar”. (Tirmizî, Birr 14.)

“Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz.” [Ebû Mûsa (R.A) Taberânî (R.A)]

*Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber Aleyhisselam’ın yaptığı gibi- işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. (Müslim, Zühd 42.)